Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American magazine flaunt

Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American magazine flaunt

Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American Magazine flaunt