1. Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American magazine flaunt

    Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American magazine flaunt