1. Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American Magazine flaunt

    Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American Magazine flaunt